https://shopsimso.com
Home
Sim VIP - Taxi
Tổng cộng có 15 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 028.3860.9999 Điện thoai bàn 95.000.000 VNĐ TPHCM
2 02835.07.07.07 Điện thoai bàn 95.000.000 VNĐ TPHCM
3 028.3860.6666 Điện thoai bàn 75.000.000 VNĐ TPHCM
4 028.2210.7777 Điện thoai bàn 55.000.000 VNĐ TPHCM
5 0822.369.369 VinaPhone 39.000.000 VNĐ TPHCM
6 0768.369.369 MobiFone 35.000.000 VNĐ TPHCM
7 0919.892.892 VinaPhone 29.000.000 VNĐ TPHCM
8 0907.263.263 MobiFone 25.000.000 VNĐ TPHCM
9 0909.888.186 MobiFone 15.000.000 VNĐ TPHCM
10 0797.93.96.99 MobiFone 15.000.000 VNĐ TPHCM
11 0828.93.96.99 VinaPhone 15.000.000 VNĐ TPHCM
12 0819.93.96.99 VinaPhone 12.000.000 VNĐ TPHCM
13 0782.108.108 MobiFone 9.000.000 VNĐ TPHCM
14 0909.82.83.89 MobiFone 8.500.000 VNĐ TPHCM
15 090.963.0369 MobiFone 6.000.000 VNĐ TPHCM